بلیط هواپیما امارات
۱۳۹۸/۰۲/۳۰
فرودگاه بین المللی بیجینگ

افتتاح فرودگاه بین المللی بیجینگ

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
سفر گروهی

پایان سفرهای نوروزی ۹۸

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
هواپیمای روسی

سرنوشت هواپیمایی های ارزان قیمت چه خواهد شد؟

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بلیط هواپیما

چه بیمارانی برای سوار شدن به هواپیما نیاز به مجوز دارند؟

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تور مشهد

۴ مورد از تغییرات سفرهای هوایی در ۲۰۱۹

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
راه‌اندازی چند خط پروازی جدید

لیست امن ترین ایرلاین های جهان سال ۲۰۱۹ منتشر شد!

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
نرخ پرواز

متفاوت ترین رنگ آمیزی های بدنه هواپیما

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۸/۱۰
هواپیمایی وارش

هواپیمایی وارش

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بازار قدیم درگهان قشم

فرودگاه بین المللی قشم

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۱۷
صنعت هواپیمایی

تهدید جدى شرکتهاى هواپیمایى

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ورود حجاج ایرانی به تهران

زمان دقیق ورود کاروان حجاج ایرانی

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.

هواپیمایی امارت

 

شرکت هواپیمایی امارات یکی از ایرلاین‌های موفق خاورمیانه و شناخته شده در سطح جهان است که نقش پررنگی در جابه‌جایی مسافران در تمام دنیا ایفا می‌کند، به‌طوری‌که آن‌را بزرگترین شرکت هوپیمایی منطقه‌ خاورمیانه می‌دانند. مقر این شرکت هواپیمایی در شهر دبی قرار داشته و یکی از زیرمجموعه‌های شرکت عظیم «The Emirates Group» متعلق به دولت محلی دبی است.طبق آمار منتشرشده، «امارات ایرلاین» هر هفته بالغ بر ۳۴۰۰ پرواز از فرودگاه دبی به مقصد بیش از ۱۴۲ شهر از ۷۸ کشور جهان صورت می‌دهد. پروازهای این ایرلاین تقریبا تمام ۶ قاره‌ی جهان را پوشش می‌دهد. از این رو، این شرکت یکی از ده هواپیمایی برتر جهان در رنکینگ جهانی مسافت پرواز نیز است. ناوگان هوایی «امارات ایرلاین» با خریدهای متعدد و پرحجمی که انجام می‌دهد، بسیار گسترده است. برای مثال تنها در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۰۰ هواپیما خریداری کرده است. عمر تقریبا ۶.۵ ساله این ناوگان حجیم، نشان از سرمایه‌گذاری هنگفت صاحبان این شرکت هواپیمایی است. این شرکت مدرن جوایز متعددی را با عناوین مختلف کسب کرده که از جمله آنها می‌توان به رتبه هشتم ایرلاین‌های برتر سال ۲۰۱۲، ایرلاین برتر سال ۲۰۱۳ و دریافت چهارستاره از گروه Skytrax اشاره کرد.از سال ۲۰۰۴ آرم و لوگوی این شرکت به پرواز امارات (Fly Emirates) تغییر داده شد.

بلیط هواپیما امارات

بلیط هواپیما امارات

سپس شعار «به اکتشاف ادامه بدهید، پرواز امارات» جایگزین گشته و بعد کمپینی تبلیغاتی تحت عنوان «بازدید از دبی، پرواز امارات» به راه افتاد. از سال ۲۰۱۲ تا به امروز شعار این شرکت «سلام فردا» بوده است. در اواسط دهه هشتاد میلادی شرکت «گلف‌ایر» ارائه خدمات خود به شهر دبی را قطع کرد. بدین ترتیب خانواده سلطنتی دبی به فکر ایجاد ایرلاین مستقل برآمدند که با کمک شرکت هواپیمایی پاکستان این امر میسر شد. در این زمان دو هواپیمای ایرباس و بوئینگ از طرف پاکستان در اختیار این شرکت قرار داده شد. همچنین، دو هواپیمای کارکرده‌ی بوئینگ نیز خریداری شدند تا این شرکت رسما فعالیت خود را آغاز کند. اولین پرواز این شرکت از دبی به مقصد کراچی پاکستان در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ انجام شد. به تدریج با افزایش مسافران این شرکت و خریدهای متعدد دیگر، بر تعداد مسیرهای آن نیز افزوده شد به‌طوری که حتی به شهرهای آمریکا پرواز مستقیم برقرار کرده است. همین‌طور بسیاری از مسافرانی که قصد سفرهای بسیار طویل دارند، از طریق این هواپیمایی و فرودگاه دبی تزانزیت می‌شوند. به طور مثال ترافیک هوایی از جنوب آسیا و استرالیا به سمت شمال آمریکا از طریق فرودگاه دبی بالا است. در سال ۲۰۰۷ این شرکت اقدام به امضای قرارداد خرید ۱۳۱ ایرباس و ۱۲ بوئینگ ۷۷۷ کرد و با باز شدن مسیر پروازی دبی به سائوپولو، هواپیمایی امارات اولین پرواز بدون توقف از خاورمیانه به آمریکای جنوبی را انجام داد. شرکت هواپیمایی امارات اسپانسر اصلی تیم‌هایی چون آرسنال انگلستان و هامبورگ آلمان است. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری وسیع این شرکت در مسابقات فرمول یک بر شهرت آن افزوده است.

مقصدهای پروازی:

الجزیره(الجزایر) ، لواندا(آنگولا) ، آبیجان(ساحل آج) ، قاهره(مصر) ، آدیس آبابا(اتیوپی) ، آکرا(غنا) ، کوناکری(گینه) ، نایروبی(کنیا) ، موریس(موریس) ، کازابلانکا(مراکش) ، آبوجا(نیجریه) ، لاگوس(نیجریه) ، داکار(سنگال) ، کیپ تاون(آفریقای جنوبی) ، دوربان( آفریقای جنوبی) ، ژوهانسبورگ(آفریقای جنوبی) ، خارطوم(سودان) ، دارالسلام(تانزانیا) ، تونس(تونس) ، انتبه (اوگاندا) ، لوساکا(زامبیا) ، هراره(زیمباوه) ، کابل(افغانستان) ، آدلاید(استرالیا) ، بریزبن(استرالیا) ، ملبورن(استرالیا) ، پرت(استرالیا) ، سیدنی(استرالیا) ، داکا(بنگلادش) ، بیجینگ(چین) ، گوان ژو(چین) ، شانگهای(چین) ، اینچوان(چین) ، ژنگ ژو(چین) ، هنگ کنگ(هنگ کنگ) ، احمد آباد(هندوستان) ، بنگور(هند) ، چنای(هند) ، دهلی(هند) ، حیدرآباد(هند) ، کوچی(هند) ، کلکته(هند) ، بمبئی(هند) ، تریواندروم(هند) ،بالی(انرونزی) ، جاکارتا(اندونزی) ، اوزاکا(ژاپن) ، توکیو(ژاپن) ، سئول(کره) ، کوالالامپور(مالزی) ، ماله(مالدیو) ، یانگون(میانمار) ، اوکلند(نیوزلند) ، کرایست چرچ(نیوزلند) ، اسلام آباد(پاکستان) ، کراچی(پاکستان) ، لاهور(پاکستان) ، مولتان(پاکستان) ، پیشاور(پاکستان) ، سیالکوت(پاکستان) ، سیبو(فیلیپین) ، کلارک(فیلیپین) ، مانیلا(فیلیپین) ، شیسل(شیسل) ، سنگاپور(سنگاپور) ، کلمبو(سرسلانکا) ، تایپه(تایوان) ، بانگکوک(تایلند) ، فوکت(تایلند) ، هانوی(ویتنام) ، هوچی مین(ویتنام) ، وین(اتریش) ، بروکسل(بلژیک) ، لارنکا(قبرس) ، پراگ(چک) ، کپنهاگ(دانمارک) ، لیون(فرانسه) ، نیس(فرانسه)، پاریس(فرانسه) ، دوسلدورف(آلمان) ، فرانکفورت(آلمان) ، هامبورگ(آلمان) ، مونیخ(آلمان) ،آتن(یونان) ، بوداپست(مجارستان) ، دوبلین(ایرلند) ، بلونیا(ایتالیا) ، میلان(ایتالیا) ، رم(ایتالیا) ، ونیز(ایتالیا) ، مالت(مالت) ، آمستردام(هلند) ، اسلو(نروژ) ، ورشو(لهستان) ، لیسبون(پرتغال) ، مسکو(روسیه) ، سنت پترزبورگ(روسیه) ، بارسلونا(اسپانیا) ، مادرید(اسپانیا) ، ژنو(سوئد) ، زوریخ(سوئد) ، استانبول(ترکیه) ، بیرمنگام(انگلستان) ، گلاسو(انگلستان) ، لندن(انگلستان) ، منچستر(انگلستان) ، نیوکاسل(انگلستان) ، بحرین(بحرین) ، بغداد(عراق) ، بصره(عراق) ، اربیل(عراق) ، امان(اردن) ، کویت(کویت) ، بیروت(لبنان) ، مسقط(عمان) ، دوحه(قطر) ، دبی(امارات) ، ابوظبی(امارات) ، دمام(عربستان سعودی) ، جده(عربستان سعودی) ، مدینه(عربستان سعودی) ، ریاض(عربستان سعودی) ، تهران(ایران) ، مشهد(ایران)

بلیط هواپیما امارات

بلیط هواپیما امارات

کلاس های پروازی:

کلاس های پروازی شرکت هواپیمایی امارات شامل سه سطح فرست (First)، تجاری (Business) و اقتصادی (Economy) می شود.

اقتصادی  (Economy): در کلاس اقتصادی شما می توانید از طریق مانیتور شخصی صندلی خود، با ۲۵۰۰ فیلم و برنامه ویدیوئی، خود را سرگرم کنید. صندلی های این کلاس پروازی در هواپیمایی امارات راحت هستند و سرو غذا نیز طبق منوی غذاهای مقصد هواپیما انجام می شود.

فرست (First): در بخش فرست کلاس شما محدوده خصوصی خود را دارید که به وسیله یک در از محدوده دیگران جدا می شود. صندلی شما قابلیت تبدیل شدن به تخت را دارد و سرو غذا نیز طبق دلخواه خودتان است.

با خرید بلیط فرست کلاس هواپیمایی امارات، سفر شما از لحظه ورود به فرودگاه تا خروج از آن متفاوت از دیگران و بسیار راحت است.

تجاری (Business): در کلاس تجاری هواپیمایی امارات شما به هر چه بخواهید و نیاز داشته باشید به راحتی دسترسی دارید. در این کلاس پروازی علاوه بر داشتن فضایی راحت و خصوصی، سرویس بهداشتی و حمام مجزا دارید و با بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها پذیرایی می شوید.

آدرس دفتر هواپیمایی امارت در تهران:

خیابان ولیعصر، مقابل توانیر، ساختمان ۱/۱۲۱۱

شماره تماس: ۹۸۲۱۵۱۰۰۷۶۳۰+

فکس:۹۸۲۱۴۴۶۶۶۷۳۸+

آدرس سایت: /https://www.emirates.com