بلیط هواپیمای سنگاپور ایر
۱۳۹۸/۰۲/۳۰
فرودگاه بین المللی بیجینگ

افتتاح فرودگاه بین المللی بیجینگ

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
سفر گروهی

پایان سفرهای نوروزی ۹۸

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
هواپیمای روسی

سرنوشت هواپیمایی های ارزان قیمت چه خواهد شد؟

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بلیط هواپیما

چه بیمارانی برای سوار شدن به هواپیما نیاز به مجوز دارند؟

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تور مشهد

۴ مورد از تغییرات سفرهای هوایی در ۲۰۱۹

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
راه‌اندازی چند خط پروازی جدید

لیست امن ترین ایرلاین های جهان سال ۲۰۱۹ منتشر شد!

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
نرخ پرواز

متفاوت ترین رنگ آمیزی های بدنه هواپیما

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۸/۱۰
هواپیمایی وارش

هواپیمایی وارش

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بازار قدیم درگهان قشم

فرودگاه بین المللی قشم

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۱۷
صنعت هواپیمایی

تهدید جدى شرکتهاى هواپیمایى

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ورود حجاج ایرانی به تهران

زمان دقیق ورود کاروان حجاج ایرانی

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.
۱۳۹۷/۰۶/۰۴
هواپیمایی ایران

اختصاص ارز از طریق سامانه نیما به شرکت های هواپیمایی

امروزه اطلاعات گردشگری و سفر و وب سایت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده اند و همین موضوع ممکن است شما را به این تصور برساند که دیگر برای سفر نیازی به استفاده از تورهای گردشگری ندارید. البته در مواردی این موضوع درست است اما اگر بخواهید در یک سفر از چند کشور دیدن کنید و یا دنبال یک جای امن و با کیفیت برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باشید، لازم است تا خصوصیت های یک آژانس گردشگری موفق را بدانید تا بتوانید انتخاب درستی کنید. با سپید پرواز همراه باشید تا به شما ۶ مورد از خصوصیات آن ها را معرفی کنیم.

هواپیمایی سنگاپور ایر

 

هواپیمایی سنگاپور یا سنگاپور ایرلاینز، شرکت هواپیمایی حامل پرچم سنگاپور است، که در تاریخ ۱ مه ۱۹۴۷ توسط شرکت مالاین ایرویز تاسیس شد.قطب این شرکت هواپیمایی؛ فرودگاه چانگی سنگاپور است. سنگاپور ایرلاینز در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۸ میلیون مسافر و در ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۶٫۹ میلیون مسافر را جابجا نموده است. این شرکت در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ با درآمدی معادل ۱۴ میلیارد دلار، از سوی یاتا به عنوان دومین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان بر پایه میزان درآمد سالیانه، معرفی شد و در حال حاضر در مجموع به عنوان دهمین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان محسوب می‌شود. سنگاپور ایرلاینز حامی مالی (اسپانسر) اصلی تیم ملی فوتبال سنگاپور است. سنگاپور ایرلاینز نخستین ایرلاینی بود که از هواپیمای بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰ برای پرواز تجاری بر فراز اقیانوس آرام استفاده کرد. در سال ۱۹۸۹۹، ترید ویندز، دومین ایرلاین تابعه سنگاپور ایرلاینز تاسیس شد. این ایرلاین مدتی بعد به سیلک ایر تغییر نام داده و خدمات پروازی به ۳۰ مقصد منطقه‌ای را ارائه می‌کند.از بیست و دوم نوامبر ۱۹۹۰، سنگاپور ایرلاینز ارائه خدمات از ترمینال ۲ فرودگاه چانگی را آغاز کرد. در سپتامبر ۱۹۹۸، سنگاپور ایرلاینز با ارائه مجموعه جدیدی از محصولات و خدمات به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، استانداردهای جدیدی را در مسافرت هوایی در تمامی کلاس‌های خود ایجاد کرد.در سال ۲۰۰۱، سنگاپور ایرلاینز کارگو، شرکت تابعه و ایرلاین باری سنگاپور ایرلاینز تاسیس شد. در فوریه ۲۰۰۴، سنگاپور ایرلاینز دریافت نخستین ایرباس A340-500 خود را با ثبت رکورد طولانی‌ترین پرواز بدون توقف جهان از سنگاپور به لس آنجلس جشن گرفت. در ژوئن ۲۰۰۴۴، این رکورد با انجام پرواز بدون توقف از سنگاپور به نیویورک شکسته شد.در سال ۲۰۱۶ سایت معتبر ‌worldairlineawards‌   که رده‌بندی‌های شرکت‌های هوایی در جهان را انجام می‌دهد، شرکت هوایی سنگاپور را به عنوان سومین خط هوایی برتر سال انتخاب کرد. این ایرلاین توانست با طراحی بسیار مناسب فضای سرنشین، کترینگ عالی و تنوع غذایی (شامل غذاهای مختلف شرق آسیا)، عملکرد بهتری در مقایسه با خطوط عربی داشته باشد.‌ ‌ ‌مجله اینسایدر در مقاله‌ای از این ایرلاین به عنوان بهترین ایرلاین بین‌المللی یاد می‌برد و دلایل متعددی را برای این امر می‌شمارد. از این دلایل می‌توان به سوئیت‌های مخصوص در این ایرلاین اشاره کرد که توسط طراح مشهور فرانسوی ‌Jean-‌Jacques Coste‌، طراحی شده‌اند و آمیزه‌ای از راحتی و لوکس بودن را در خود دارد. البته این سوئیت‌های لوکس فقط مخصوص هواپیماهای ایرباس ‌A380 هستند. فرست کلاس‌های این ایرلاین در نوع خود واقعاً بی‌نظیر هستند و با دارا بودن تخت خواب‌های بزرگ و راحت، سفری خاطره‌انگیز را برای مسافران این ایرلاین رقم می‌زند. همچنین یکی دیگر از دلایلی که این ایرلاین را مجزا می‌کند، غذاهای مخصوص و بی‌نظیری است که در این ایرلاین وجود دارد و طعم و کیفیت آنها همواره زبان‌زد عام و خاص است. ‌

بلیط هواپیمای سنگاپور ایر

بلیط هواپیمای سنگاپور ایر

مقصد های پروازی:

کابل(افغانستان) ، آدلاید(استرالیا) ، بریزبن(استرالیا) ، کنز(استرالیا) ، کانبرا(استرالیا) ، داروین(استرالیا) ، هوبارت(استرالیا) ، ملبورن(استرالیا) ، پرت(استرالیا) ، سیدنی (استرالیا) ، وین(اتریش) ، بحرین(بحرین) ، داکا(بنگلادش) ، بروکسل (بلژیک) ، سائوپائولو(برزیل) ، بندر سری بگاوان(برونئی) ، یانگون(میانمار) ، تورنتو(کانادا) ، ونکوور(کانادا) ، کپنهاگ(دانمارک) ، قاهره(مصر) ، پاریس(فرانسه) ، برلین(آلمان) ، دوسلدورف(آلمان) ، فرانکفورت(آلمان) ، مونیخ(آلمان) ، آتن(یونان) ، هنگ کنگ(هنگ کنگ) ، احمدآباد(هند) ، امریتسار(هند) ، بنگلور(هند) ، چنای(هند) ، دهلی(هند) ، حیدرآباد(هند) ، کوچی(هند) ، کلکته(هند) ، بمبئی(هند) ، دنپاسار(اندونزی) ، جاکارتا(اندونزی) ، مدان(اندونزی) ، پالم بانک(اندونزی) ، سورابایا(اندونزی) ،تهران(ایران) ، میلان(ایتالیا) ، رم(ایتالیا) ، فوکوئوکا(ژآپن) ، هیروشیما(ژاپن) ،ناگویا(ژاپن) ، استان اوکیناوا(ژاپن) ، اوساکا(ژاپن) ، ساپورو(ژاپن) ، سندای(ژاپن) ، توکیو(ژاپن) ، بوسان(کره) ، سئول(کره) ، کویت(کویت) ، ماکائو(ماکائو) ، پنانگ(مالزی) ، کوتاکینابالو(مالزی) ، کوالالامپور(مالزی) ، کوچینگ(مالزی) ، ماله(مالدیو) ، مالت(مالت) ، موریس(موریس) ، کاتماندو(نپال) ، آمستردام(هلند) ، آوکند(نیوزیلند) ، کرایست چرچ(نیوزلند) ، ولینگتون(نیوزلند) ، کراچی(پاکستان) ، لاهور(پاکستان) ، پکن(چین) ، گوانگ ژو(چین) ، هانگژو(چین) ، نانجینگ(چین) ، شانگهای(چین) ، شنژن(چین) ، سیبو(فیلیپین) ، مانیل(فیلیپین) ، مسکو(روسیه) ، ظهران (عربستان سعودی) ، جده(عربستان سعودی) ، ریاض(عربستان سعودی) ، سنگاپور(سنگاپور) ، کیپ تاون(آفریقای جنوبی) ، دوربان(آفریقای جنوبی) ، ژوهانسبورگ(آفریقای جنوبی) ، بارسلون(اسپانیا) ، مادرید(اسپانیا) ، کلمبو(سری لانکا) ، زوریخ(سوئیس) ، کاوهسیونگ(تایوان) ، تایپه۰تایوان) ، بانکوک(تایلند) ، استانبول(ترکیه) ، دبی(امارات) ، ابوظبی(امارت) ، لندن(بریتانیا) ، منچستر(بریتانیا) ، شیکاگو(آمریکا) ، هونولولو(آمریکا) ، هیوستون(آمریکا) ، لاس وگاس(آمریکا) ، لس آنجلس(آمریکا) ، نیوجرسی(آمریکککا۹ ، نیویورک(آمریکا) ، سان فرانسیسکو(آمریکا) ، هانوی(ویتنام) ، هوشی مین(ویتنام)

بلیط هواپیمای سنگاپور ایر

بلیط هواپیمای سنگاپور ایر

 

کلاس های پروازی:

۱ –  سوئیت کلاس (Suites)

بالاترین کلاس خطوط هواپیمایی سنگاپور سوئیت کلاس است که لوکس‌ترین کلاس پرواز در این شرکت هواپیمایی محسوب می‌شود و پرواز آن به پرچم‌دار شرکت ایر باسA380 اختصاص دارد. مسافران در این حالت به طور اختصاصی از فضای خود استفاده می‌کنند و کابین‌هایی با درهای کشویی به طور کامل حریم خصوصی آنان را حفظ می‌کند. فضای داخل کابین‌ها در زیباترین شکل ممکن طراحی شده است و یک تخت خواب مستقل از صندلی در آنجا وجود دارد.

۲ – فرست کلاس (First Class) یا درجه یک

طبقه‌بندی دیگر، فرست کلاس یا پرواز درجه یک است که در درجه پایین‌تری از سوئیت کلاس قرار دارد ولی نسبت به سایر کلاس‌های دیگر در بالاترین درجه است.کابین فرست کلاس اغلب تعداد معدودی صندلی دارد و در اکثر مواقع در جلوی هواپیما قرار دارد، البته در هواپیماهای ملخ‌دار به دلیل کاهش صدا این کابین را در پشت هواپیما می‌سازند.این کلاس از نظر نوع صندلی و فضای نشستن و همچنین امکاناتی که برای این طبقه‌بندی قرار می‌دهند در بهترین حالت ممکن است. در هواپیمایی سنگاپور دو مدل فرست کلاس وجود دارد : فرست کلاس (First Class) و فرست کلاس جدید (New First Class).

۳ – بیزینس کلاس (Business Class) یا درجه‌ی تجاری

پروازهای درجه تجاری یا بیزینس کلاس از درجه پایین‌تری نسبت به فرست کلاس قرار دارند و ارزان‌تر هستند؛ ولی امروزه به دلیل رقابت خطوط هواپیمایی و توجه مسافران به این بخش، امکانات بسیار عالی را در این کلاس قرار می‌دهند.این کلاس در هواپیمایی سنگاپور به سه بخش تقسیم می‌شود: Business Class، New Business Class و Regional Business Class. که تفاوت اصلی آن‌ها در طراحی صندلی‌ها است.

۴ – کلاس پرمیوم اکونومی (Premium economy)

کلاس پرمیوم اکونومی کلاسی است که در بعضی از خطوط هواپیمایی ارائه می‌شود. این کلاس در سطح پایین‌تری نسبت به کلاس‌های قبلی دارد اما در بعضی از پروازها این کلاس در حد کلاس تجاری است.

این کلاس در هواپیمایی سنگاپور در یک طراحی عالی، فضای مناسبی را ایجاد کرده است که مسافران راحتی بیشتری داشته باشند.

در صندلی‌ها دو درگاه USB برای اتصال کامپیوتر و شارژ دستگا‌ه‌های الکترونیکی تعبیه شده است و روبروی صندلی هر فرد، فضایی برای قرار دادن مجله و اجسام کوچک وجود دارد.

برای سرو غذا نیز مسافران می‌توانند ۲۴ ساعت قبل، از منوی تعیین شده برای این کلاس پرواز، سفارش خود را تعیین کنند.