خبرهای روز روزنامه های خراسان رضوی

 

۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تیتر اخبار

روزنامه های مشهد

خبرهای روز روزنامه های خراسان رضوی  
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
گردشگری در دولت یازدهم

صنعت گردشگری در دولت یازدهم زنده شد

با روی کار آمدن دولت یازدهم و فضای مثبتی که بوجود آمد حالا شاهد افزایش ورود گردشگران به کشور هستیم.
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تیتر اخبار

روزنامه های مشهد

خبرهای روز روزنامه های خراسان رضوی  
۱۳۹۶/۰۳/۰۳
پرواز انسان

وسیله ای برای پرواز انسان

?وسیله اى نوین براى پرواز انسان مدتى ست وارد بازار شده است. ?خودتون به تنهایی در آسمان پرواز کنید.