مقایسه هواپیما ٨-٧۴٧ با ایرباس ٣٨٠

 

 

۱۳۹۶/۱۰/۱۸
هواپیما ایرباس 380

مقایسه هواپیما ٨-٧۴٧ با ایرباس ٣٨٠

مقایسه هواپیما ٨-٧۴٧ با ایرباس ٣٨٠    
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
روزنامه های دیماه خراسان رضوی

دوشنبه ۱۸ دیماه ۱۳۹۶

خبرهای روز ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶ – روزنامه خراسان جزئیات نشست غیر علنی بهارستان درباره اغتشاشات کمیسیون تلفیق در آزمون […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
هواپیمایی کشوری

دیدار رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی با رئیس سازمان هواپیمایی

دیدار رئیس و معاونان دانشکده صنعت هواپیمایی با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری رئیس، معاونان و مدیران دانشکده صنعت هواپیمایی با […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
آبشار اخلمد مشهد

اخلمد روستایی با چند آبشار

اخلمد روستایی با چند آبشار آبشار اخلمد سرزمین چهار فصل ما ایران، علاوه بر تنوع آب و هوایی، جاذبه های […]