مقررات پذیرش چمدان

برای پذیرش چمدان مجاز و مجانی همراه مسافران از دو روش وزنی و بسته ای در دنیا استفاده می گردد .

 در روش وزنی که در اکثر نقاط دنیا انجام میگردد تحویل چمدان بر اساس وزن مجاز و مجانی درج شده در بلیت مسافر انجام می گیرد .

هنگام پذیرش چمدان مسافران موارد ذیل رعایت می گردد:

  • در صورتیکه مسافران بصورت خانوادگی و یا گروهی مسافرت می نمایند تعداد و وزن کلیه بسته های مسافران روی بلیت سرپرست خانواده یا سرپرست گروه ثبت شده و پس از قید کلمه (PLD) تعداد نفرات گروه نوشته می شود همچنین روی بلیت سایر نفرات نیز ۳ رقم آخر بلیت سرگروه ثبت می گردد.

مثال:در صورتیکه تعداد نفرات گروه ۸ نفر باشد روی بلیت سرپرست گروه PLD/8 درج و روی بلیت سایر نفرات نیز بصورت PLD/8 قید میگردد.

  • هنگام پذیرش چمدان های مسافران دقت کافی به عمل می آید تا چنانچه بسته دارای پارگی و یا هر نوع آسیب دیدگی باشد با هماهنگی مسافر و در صورت نیاز موجود بودن امکانات مجدداً بسته بندی شده و سپس جهت حمل تحویل گرفته می شود. در هر صورت پذیرش این گونه بسته ها با الصاق تگ مخصوص محدودیت ( LIMITED RELEASE TAG ) قید نوع آسیب دیدگی انجام می گردد.
  • برچسب نام و نشان در اختیار مسافر قرار داده می شود تا پس از تکمیل شدن روی چمدان خود الصاق نماید.
  • ساک دستی مجاز و مجانی همراه مسافر جهت حمل در کابین هواپیما در حد استاندارد قفسه بالای سر مسافران و با ابعاد ۵۵ CM و مجموع ابعاد حداکثر ۱۱۵ CM و حداکثر ۵ کیلوگرم بوده و بقیه ملزومات همراه مسافر در حد قید شده در بلیت مسافر است.

 

۱۳۹۶/۰۵/۰۵
چمدان مسافرین پروازها

مقررات پذیرش چمدان

مقررات پذیرش چمدان برای پذیرش چمدان مجاز و مجانی همراه مسافران از دو روش وزنی و بسته ای در دنیا استفاده می گردد . […]
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
صندلی هواپیما

گنجایش صندلی های هواپیما

گنجایش صندلی های هواپیما بوئینگ ۷۴۷-۳۰۰ تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۲۴ عادی: ۴۳۲ مجموع: ۴۵۶ ایرباس A340-300 تعداد صندلی‌ها: ویژه تجاری: ۷ تجاری: ۴۸ عادی: ۱۶۰ مجموع: ۲۱۵ ایرباس A300-600 تعداد […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۹
مقدار بار مجاز حمل

بار مجاز مسافر

بار مجاز مسافر تعداد و وزن چمدان‌ها و بسته‌هایی که می‌توانید در سفر هوایی همراه خودتان ببرید، بسته به شرکت […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۸
کلاس های پروازی

آشنایی با کلاس های پروازی

آشنایی با کلاس های پروازی شاید برای شما بارها پیش آمده باشد که هنگام خرید بلیط به کلاس های مختلف […]