فرودگاه اردبیل

فرودگاه بین المللی اردبیل ( یاتا ADU ، ایکائو OITL ) فرودگاهی در شمال شرق اردبیل، در شمال غرب ایران است.

در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱٬۹۹۸ نشست و برخاست هواپیما در این فرودگاه انجام شد و ۲۴۹٬۴۰۰ کیلوگرم بار و ۱٬۷۶۳٬۱۳۳ نفر مسافر از طریق آن جابجا شدند.

بلیط هواپیما اردبیل

فرودگاه اردبیل

شرکت فرودگاههای کشور در آغاز تحت عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور مستند به تبصره ۱ قانون اصلاح ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب۲۵/۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و به موجب اساسنامه مصوب ۱۴/۸/۱۳۶۹ هئیت محترم وزیران بمنظور ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاههای کشور وابسته به سازمان هواپیمایی کشور تاسیس گردیده است

بموجب مصوبه مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ هئیت محترم وزیران، کلمه «مهندسی» از عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور حذف و با انجام اصلاحاتی در مفاد اساسنامه مربوطه از آن تاریخ به بعد تحت عنوان شرکت فرودگاههای کشور بکار خود ادامه داده است

بلیط هواپیما اردبیل

فرودگاه اردبیل

براساس مصوبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۳ شورایعالی اداری و تکالیف مقرر در قوانین مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در زمینه اصلاح ساختار دستگاههای دولتی و جهت گیری بالا بردن کارایی آنها و در راستای استراتژیهای بخش حمل و نقل کلیه وظایف از نوع تصدی و اجرایی از سازمان هواپیمایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور واگذار گردیده است.

بلیط هواپیما اردبیل

فرودگاه اردبیل

بموجب اساسنامه مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۳ هئیت محترم وزیران، شرکت فرودگاههای کشور بعنوان شرکت مادر تخصصی تلقی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابری گردیده و در حال حاضر طبق قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره می شود. 

۱۳۹۶/۱۰/۲۱
بلیط هواپیما اردبیل

فرودگاه اردبیل

فرودگاه اردبیل فرودگاه بین المللی اردبیل ( یاتا ADU ، ایکائو OITL ) فرودگاهی در شمال شرق اردبیل، در شمال غرب […]
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
بلیط هواپیما اهواز

فرودگاه بین‌المللی اهواز

فرودگاه بین‌المللی اهواز فرودگاه بین‌المللی اهواز ( یاتا: AWZ ایکائو OIAW) فرودگاهی است که در شهر اهواز در جنوب غربی ایران […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
فرودگاه کاشان - بلیط هواپیما کاشان

فرودگاه کاشان

فرودگاه کاشان   فرودگاه کاشان (یاتا: KKS، ایکائو: OIFK) یکی از فرودگاه‌های قدیمی ایران است که در سال ۱۳۷۴ به بهره‌برداری […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
فرودگاه جزیره ابوموسی

فرودگاه جزیره ابوموسی

فرودگاه جزیره ابوموسی فرودگاه ابوموسی فرودگاهی در کشور ایران با کد یاتا AEU و ایکائو OIBA است که در جزیره […]